Aktivity pro veřejnost

Studijní kroužky

Kurzy s cílem prohloubit duchovní potenciál každého účastníka pomocí studia Slova Božího a rozjímání nad ním. Účastníci studují úryvky z Bahá'í písma, zamýšlí se nad jejich významem, vyměňují si své názory a vzájemně se obohacují porozuměním ostatních účastníků. Otevřená diskuse je klíčovým prvkem studijních kroužků.

Více informací

Setkání pro potěchu duše

Pravidelně pořádáme setkání s modlitbami a čtením pro povznesení ducha, na nichž jsou vítáni všichni příchozí. Na těchto setkáních se čtou úryvky ze Svatých knih všech světových náboženství, což vytváří příjemnou atmosféru společného prožitku.

Více informací

Dětské hodiny pro duchovní rozvoj dětí

Bahá'í považují duchovní výchovu dětí za nejdůležitější a nejzáslužnější službu. Cílem dětských hodin je, aby si děti uvědomily, že je v životě důležité rozvíjet i duchovní stránku. V této souvislosti dětem pomáhají rozvíjet dobré vlastnosti, učit se vzájemně spolupracovat, pomáhat si, chovat se k sobě hezky a s respektem. Každé setkání zahrnuje modlitby, příběhy, písničky, učení se citátů nazpaměť, výtvarnou činnost a hry. Dětské hodiny jsou nabízeny všem bez ohledu na náboženské vyznání.

Více informací