O nás

Českobudějovické Bahá’í společenství vzniklo v roce 1990. Patříme k celosvětovému společenství Bahá’í věřících, které v současnosti čítá kolem šesti milionů členů.

Bahá’í víra je nejmladším světovým náboženstvím, které vzniklo v roce 1844 v tehdejší Persii. Hlavním posláním je snaha o dosažení jednoty, porozumění a spolupráce mezi lidmi, což se odráží v hlavních principech, které jako Bahá’í vyznáváme:

  • nezávislé hledání pravdy,

  • rovnoprávnost mužů a žen,

  • dostupnost vzdělání pro všechny,

  • odstranění všech forem předsudků,

  • odstranění extrémů chudoby a bohatství,

  • soulad mezi skutečným náboženstvím, rozumem a vědou,

  • jednota všech náboženství,

  • postupné zjevování náboženské pravdy.