200. výročí narození Bahá’u’lláha

Bahá’í po celém světě tento rok slaví 200. výročí narození Bahá’u’lláha Zakladatele Bahá’í víry.

V Českých Budějovicích a na Hluboké se také uskuteční oslavy připomínající tento den a zároveň narození Bába.

Oslava na Hluboké se budet konat v pátek 20. října od 19:00
Oslava v Českých Budějovicích se bude konat v neděli 22. října od 15:00

Dětské hodiny a Juniorské skupiny

 

Během září 2017 budeme v Českých Budějovicích otevírat dětské hodiny (od 4 do 11 let) a juniorské skupiny (od 11 do 15 let). Místo a čas konání v nejbližší době doplníme.

Pokud se chcete s dětmi přihlásit nebo máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném emailu.

Email: ceskebudejovice@bahai.cz

Modlitební kampaň

Drazí přátelé,

Každý den spatřujume důkazy toho, že lidstvo prochází velkými těžkostmi. Proto jsme se v našem společenství rozhodli uspořádat takovou „duchovní kampaň‘ za „Zlepšení světa“. Každý den si každý z nás řekne modlitbu za mír, jednotu a za to, aby skončily války a konflikty. Srdečně Vás zveme, abyste se k nám připojili. Začínáme již dnes a budeme pokračovat nejméně do 1. května

S láskou,

Bahá’í společenství v Českých Budějovicích

Modlitba:

On je Bůh! Ó Ty Nejmocnější Pane! Posilni celé lidstvo, aby mohlo konat podle pokynů a učení zaznamenaných v těchto spisech, aby tak z lidského světa mohly být odstraněny války a spory; aby mohly být zničeny kořeny nepřátelství a ustaveny základy lásky a náklonnosti; aby srdce mohla být naplněna láskou a duše se sbližovaly; aby se rozšířila moudrost a aby se tváře rozzářily a rozjasnily; aby už nebylo válek a sporů a aby se objevil soulad a mír; aby Jednota lidského světa vztyčila svůj stan na „vrcholku obzorů“, aby se tak národy a skupiny staly jedním lidem, aby se různé světadíly staly jedním světadílem a celá země jediným domovem; aby se sjednotily odnože znepřátelených a dogmatických náboženství; aby byl svět stvoření ozdoben a všichni lidé země žili v jednotě a míru.

Vpravdě, Ty jsi Dárce, Udílející, Vidoucí!
‘Abdu’l-Bahá